Правила та умови

Дата останніх змін 30.03.2021 Роздрукувати

Дані умови надання послуг (далі «Умови») представляють собою угоду (Далі «Угода»), між вами і компанією VAUBOO OÜ (окремо званими «Сторона», а разом - «Сторони»), яке має обов'язкову силу і регламентує використанням вами Платформи Vauboo і отримання з її допомогою відповідних послуг.

Що використовується в цих Умовах найменування «VAUBOO OÜ» відноситься до VAUBOO OÜ, юридичній особі, створеному відповідно до законодавства Естонської Республіки, зареєстрованому за адресою: Majaka str. 26, 11412 Таллінн, Естонія, і / або іншим афілійованим компаніям.

1. Послуги VAUBOO.

1.1. Платформа Vauboo - це онлайн-платформа, розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://www.vauboo.com/, яка дозволяє зареєстрованим користувачам («Користувачі») таким як власники з одного боку, публікувати оголошення з пропозицією послуг розміщення («Послуги») в номерах і / або кімнатах на Платформі Vauboo («Оголошення»), а також спілкуватися і здійснювати операції безпосередньо з іншими Користувачами, охочими забронювати дані Послуги Власника (Користувачі, які користуються Послугами Власника, іменуються «Гості»). Послуги Власника можуть включати в себе здачу в оренду місць для проживання чи інших приміщень («Житло»).

1.2. Vauboo надає Платформу Vauboo і не володіє, не створює, не продає, чи не перепродує, що не контролює, не пропонує, не надає і не забезпечує будь-які Послуги Власника, а також не керує ними, а також Vauboo не є організатором подорожей або продавцем туристичних пакетів або будь-яких інших туристичних послуг. Власник несе одноосібну відповідальність за свої Оголошення та Послуги. Беручи або створюючи бронювання, Користувачі (Власник і Гості) вступають в договірні відносини безпосередньо один з одним. Vauboo не є стороною або іншим учасником будь-яких договірних відносин між Користувачами, а також не є агентом по нерухомості або страховиком.

1.3. Vauboo не контролює і не гарантує (i) існування, якість, безпеку, відповідність або законність будь-яких Зараз оголошень або Послуг Власника, (ii) в достовірності або точності описів Житла чи іншої інформації Власника, а також (iii) дії або поведінку користувачів або третіх осіб. Vauboo не рекомендує будь-яких користувачів, Оголошення або Послуги Власників.

1.4. У зв'язку з особливостями мережі Інтернет Vauboo не може гарантувати постійну і безперервну доступність Платформи Vauboo. Vauboo може обмежити доступність Платформи Vauboo, її розділів або функцій, якщо це буде необхідно для підтримки належної пропускної здатності, безпеки або цілісності її серверів, а також для проведення технічних заходів, що забезпечують належне або поліпшене функціонування Платформи Vauboo. Vauboo може покращувати, розширювати і модифікувати Платформу Vauboo, а також вводити нові сервіси Vauboo.

2. Зміна цих умов. Зміна цих умов

2.1. Vauboo оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие Условия в соответствии с данным положением. В случае внесения изменений в настоящие Условия обновленные условия публикуются на Платформе Vauboo с указанием даты последнего обновления в верхней части первой страницы условий. Vauboo сообщит вам о вносимых изменениях по электронной почте не менее чем за 30 (тридцать) дней до вступления изменений в силу. В случае несогласия с обновленными Условиями вы можете расторгнуть настоящее Соглашение с немедленным вступлением расторжения в силу. Vauboo проинформирует вас о праве отказаться и расторгнуть Соглашение в уведомлении, рассылаемом по электронной почте. Не расторгнув Соглашение до даты вступления изменений в силу и продолжая использовать Платформу Vauboo, вы тем самым подтверждает факт принятия обновленных Условий и обязуетесь их выполнять.

3. Реєстрація аккаунта

3.1. Щоб скористатися певними функціями Платформи Vauboo, в тому числі щоб забронювати Житло, необхідно зареєструвати аккаунт ( «Аккаунт Vauboo»). У разі реєстрації Аккаунта Vauboo від імені організації, компанії або іншої юридичної особи, ви гарантуєте, що у вас є повноваження приймати зобов'язання від імені даної компанії або юридичної особи, і надаєте Vauboo всі дозволи і ліцензії, передбачені цими Умовами. При створенні облікового запису ви підтверджуєте, що прочитали, зрозуміли і приймаєте ці Загальні умови надання послуг і Політику конфіденційності. Пункт 3. Щоб скористатися певними функціями Платформи Vauboo, в тому числі щоб забронювати Житло, необхідно зареєструвати аккаунт ( «Аккаунт Vauboo»). В разі реєстрації Аккаунта Vauboo від імені організації, компанії або іншої юридичної особи, ви гарантуєте, що у вас є повноваження приймати зобов'язання від імені даної компанії або юридичної особи, і надаєте Vauboo всі дозволи і ліцензії, передбачені цими Умовами. При створенні облікового запису ви підтверджуєте, що прочитали, зрозуміли і приймаєте ці Загальні умови надання послуг і Політику конфіденційності.

3.2. Ви зобов'язані надати точну, дійсну і повну інформацію під час реєстрації, а також постійно підтримувати актуальність відомостей свого Аккаунта Vauboo.

3.3. Ви без згоди Vauboo не можете зареєструвати понад 1 (одного) Акаунта Vauboo. Ви не маєте права поступитися або іншим чином передати свій Аккаунт Vauboo третім особам.

3.4. Ви несете повну відповідальність за підтримання конфіденційності та збереження облікових даних свого Аккаунта Vauboo і не можете розкривати свої облікові дані третім особам. ви зобов'язані негайно повідомити Vauboo, якщо вам стане відомо чи у вас з'являться підстави вважати, що ваші облікові дані загублені, вкрадені, незаконно привласнені або іншим чином скомпрометовані, а також в разі несанкціонованого використання вашого Аккаунта Vauboo або підозри на таке використання. Ви несете відповідальність за всі дії, здійснювані через ваш Аккаунт Vauboo, крім випадків, коли подібні дії не були санкціоновані вами і не є результатом вашої недбалості.

4. Інформація та контент

4.1. Vauboo надає вам можливість (i) створювати, завантажувати, відправляти, отримувати і зберігати контент, зокрема тексти, фотографії та інші матеріали або інформацію на Платформі Vauboo з допомогою функціоналу Акаунта Vauboo («Контент користувача»); (Ii) переглядати контент інших користувачів, а також будь-який контент, який Vauboo самостійно розміщує на Платформі Vauboo або через неї, включаючи власний контент Vauboo, а також контент, наданий Vauboo по ліцензії або дозволений до використання Vauboo.

4.2. Ви погоджуєтеся з тим, що Платформа Vauboo і весь її контент, крім Контенту користувача, включаючи всі пов'язані з ними права на інтелектуальну власність, належать виключно Vauboo і / або її Ліцензій або третім особам. Ви не маєте права видаляти, змінювати або приховувати повідомлення про авторські права, товарні знаки або інших охоронюваних правах, які є частиною Платформи Vauboo або пов'язані з ними. Товарні знаки, знаки обслуговування, логотипи, комерційні позначення і будь-які інші охоронювані позначення третіх осіб, які використовуються на Платформі Vauboo або пов'язані з ними, використовуються тільки в цілях ідентифікації і можуть бути власністю відповідних осіб.

4.3. Ви не маєте права копіювати, адаптувати, змінювати, розповсюджувати, продавати, поступатися, публічно демонструвати, публічно виконувати, транслювати, передавати або іншим чином використовувати Платформу Vauboo або її контент, який вам не належить і на який у вас немає прав, а також розробляти похідні твори на їх основі і надавати ліцензії на них, за винятком способів, явно передбачених цими Умовами. Жодна ліцензія або права не надаються вам побічно або іншим чином згідно з правами на інтелектуальну власність, належать Vauboo або її ліцензіарів, за винятком ліцензій і прав, спеціально передбачених цими Умовами.

4.4. У разі дотримання цих Умов Vauboo надає вам обмежену, невиключну і не підлягає субліцензування ліцензію з можливістю відкликання і без права передачі (i) на використання Платформи Vauboo на особистих пристроях; (Ii) на доступ і перегляд будь-якого контенту, наданого на Платформі Vauboo або через неї, до якого у вас є доступ, - виключно для особистого і некомерційного використання.

4.5. Створюючи, завантажуючи, розміщуючи, відправляючи, отримуючи, зберігаючи або іншим чином роблячи доступним будь-якої Контент користувача на Платформі Vauboo або через неї, ви надаєте Vauboo невиключну, всесвітню, безоплатну, постійну (або на термін надання охорони) і безвідкличну ліцензію з правом субліцензування на перегляд, зберігання, копіювання, адаптацію, зміна, поширення, публікацію, трансляцію, передачу і використання даного Контенту користувача будь-яким чином для просування Платформи Vauboo на будь-яких носіях і платформах, а також на створення похідних творів на його основі. Тією ж мірою, в якій Контент користувача включає персональну інформацію, таку Контент буде використовуватися для зазначених цілей, тільки якщо таке використання узгоджується з чинними законами про захист даних і з Політикою конфіденційності Vauboo. Vauboo не претендує на будь-які права власності на Контент користувача, і жодні положення цих Умов не можуть тлумачитися як обмеження будь-яких ваших прав на використання такого контенту.

4.6. Ви особисто несете відповідальність за весь Контент користувача, який розміщуєте на Платформі Vauboo. Відповідно ви заявляєте і гарантуєте, що: (i) ви або є єдиним і винятковим власником всього Контенту користувача, який розміщується на Платформі Vauboo, або маєте повне право, ліцензії, згоди і дозволу, які необхідні для надання Vauboo прав на даний Контент користувача, передбачених цими Умовами; (Ii) ні сам Контент користувача, ні його розміщення, завантаження, публікація, надання або передача, ні використання Контенту користувача або його частини, як передбачається справжніми Умовами, Vauboo чи не порушує патентних або авторських прав третіх осіб, прав на товарні знаки, комерційну таємницю, моральні чи інші права власності або інтелектуальної власності, а також права на публічність або конфіденційність і не призводить до порушення будь-якого застосовного закону або правила.

4.7. Ви погоджуєтесь не публікувати, не завантажувати, не розміщувати і не передавати Контент користувача, який: (i) є сфальсифікованим, хибним, що вводить в оману (прямо або за допомогою надання неповної або застарілої інформації) або дезорієнтує; (Ii) є наклепницьким, применшує достоїнств, образливим, порнографічним або непристойним; (Iii) пропагує дискримінацію, нетерпимість, расизм, ненависть, агресію або заподіяння шкоди будь-якій особі або групі осіб; (Iv) пропагує насильство і жорстокість, містить загрози або заохочує насильство по відношенню до будь-якій особі або тварині; (V) рекламує незаконну або шкідливу діяльність або речовини; (Vi) порушує інші правила Vauboo, які були вами прийняті. Vauboo може без попереднього повідомлення видалити будь-який Контент користувача або припинити доступ до будь-якого Контенту користувача, який, на думку Vauboo, порушує застосовне законодавство, ці Умови або дійсні на той момент Умови, а також іншим чином може завдати шкоди Vauboo і її Користувачам, третім особам або майну.

5. Бронювання житла, зміна бронювання, скасування і повернення

5.1. Підтвердження бронювання обраного Житла здійснюється після узгодження Власником і Гостем на Платформі Vauboo за допомогою торгів вартості Житла на період розміщення. при здійсненні Гостем бронювання на Платформі Vauboo Гість отримує підтвердження кожного бронювання, виробленого за допомогою Vauboo. У зазначений підтвердження включається період заїзду, тип номера / кімнати / апартаментів, адреса, вартість, ім'я та контакти Гостя. Vauboo не несе відповідальність за правильність і повноту інформації, і дати, надані Гостями. Підтверджене (і якщо потрібно оплачене) бронювання Житла є обмежений дозвіл на в'їзд Гостя в Житло, знаходження в ньому, а також його використання, що надається Власником на термін перебування Гостя. Протягом цього терміну Власник зберігає право відвідування Житла в рамках вимог діючого законодавства, правил використання Житла, і за домовленістю з Гостем.

5.2. Гість, відправивши запит на бронювання і погодивши з Власником ціну Житла, укладає (Вступає) з Власником юридично зобов'язуючу угоду і має право на Послуги відповідно до описом, присутнім в Об'явленні на момент відправлення запиту на бронювання за погодженою ними за результатами торгів ціною. Гість проводить оплату Житла тим способом і в тій формі, як це буде окремо погоджено Власником і Гостем. Крім оплати ціни, зазначеної в підтвердженому бронюванні, Власник не стягує з Гостя інших транзакційних / адміністративних зборів при здійсненні платежу будь-яким способом (наприклад, комісія при оплаті кредитною карткою). Vauboo НЕ проводить, не забезпечує, не гарантує і не несе відповідальності за розрахунки між Власником та Гостем, а також не несе ніякої відповідальності за збиток, що був заподіяний Помешканню і майну в ньому або майну Гостя.

5.3. При бронюванні Житла від Гостя може знадобитися повідомлення платіжної інформації, в тому числі відомостей про засіб платежу (номер платіжної карти, термін дії, CVV, ін.). Гість дозволяє Vauboo і постачальникам платіжних послуг збирати, зберігати його платіжну інформацію, а також передавати її Власнику заброньованого Житла. Залежно від умов бронювання і Власника Vauboo може передавати платіжні дані Гостя Власнику. Vauboo буде передавати платіжні дані тільки тим Власникам, які пройдуть відповідну перевірку Vauboo і матимуть позитивний досвід виконання своїх зобов'язань з Vauboo. Платіжні дані в залежності від умов бронювання можуть бути використані Власником для списання коштів з платіжної карти Гостя. Vauboo не проводить списання коштів Гостей. Vauboo не несе відповідальності за будь-яку (санкціоноване або можливе несанкціоноване або помилкове) списання коштів Гостей Власниками і не повертає будь-які суми, законно списані або попередньо заблоковані Власником (включаючи передоплату, штраф на незаїзд або скасування бронювання) по платіжній картці.

5.4. Скарги або претензії, що стосуються послуг користування Житлом, наданих або наданих Власником, їх оплати, або особливих побажань Гостя, розглядаються власником без втручання або участі Vauboo. Vauboo не несе відповідальності за подібних претензій Гостей.

5.5. Власник зобов'язаний надати Гостю заброньоване Житло. У разі якщо з якої-небудь причини Власник не може виконати свої зобов'язання за цим Договором, відповідний власник зобов'язаний негайно проінформувати Vauboo ([email protected]), і докласти всіх зусиль, щоб надати альтернативне Житло такого ж або кращого рівня за власний рахунок і, в разі якщо по приїзду в наявності немає вільного Житла, Власник:
(A) підбере Гостю з гарантованим бронюванням відповідне альтернативне Житло такого ж або вищого рівня;
(B) надасть Гостю і супроводжуючим його особам, переліченим в підтвердженому бронюванні Гостя, безкоштовний приватний транспорт до альтернативного Помешканню;
(C) відшкодує і компенсує Гостю всі розумні витрати (наприклад, витрати на альтернативне розміщення, транспорт, телефонні дзвінки), вироблені, внесені або пред'являються Гостю по причини або через неможливість надання заброньованого Житла. В цьому випадку пред'являється вимога плати будь-якої суми має взяти реванш протягом 14 днів з моменту отримання рахунку.

5.6. Власник і Гості несуть відповідальність за будь-які зміни, що вносяться до бронювання через Платформу Vauboo або безпосередньо між собою.

5.7. Гість може в будь-який час скасувати підтверджене бронювання відповідно до правил скасування, встановленими Власником. Власник в такому випадку перерахує Гостю суму повернення в Відповідно до його правилами скасування.

5.8 Власнику забороняється скасовувати підтверджене і оплачений (якщо це було потрібно) бронювання, крім випадку якщо це погоджено з Гостем.

6. Заборонена діяльність

6.1. Ви особисто несете відповідальність за дотримання всіх законів, правил, підзаконних актів та зобов'язань, які можуть застосовуватися або виникати в зв'язку з використанням Платформи Vauboo. Використовуючи Платформу Vauboo, Ви погоджуєтесь не здійснювати особисто, а також не допомагати і не дозволяти іншим особам вчиняти такі дії:
     (i) порушувати чинні закони або правила, умови угод з третіми особами, права третіх осіб, цих Умов, інші Умов та Правил Vauboo, а також ухилятися від їх дотримання;
     (ii) використовувати Платформу Vauboo і її контент для будь-яких комерційних чи інших цілей, прямо не передбачених цими Умовами;
     (iii) копіювати, зберігати або іншим чином використовувати інформацію, в тому числі особисті ідентифікаційні дані інших користувачів, що містяться на Платформі Vauboo, будь-яким способом, що не відповідає Політиці конфіденційності Vauboo або цих Умов, або іншим чином порушують права користувачів або третіх осіб на конфіденційність;
     (iv) використовувати Платформу Vauboo для поширення не погоджених з одержувачем рекламних повідомлень (спаму);
     (v) здійснювати дискримінацію або переслідування за ознакою раси, національного походження, релігії, статі, статевої ідентичності, фізичних або розумових можливостей, медичного стану, сімейного становища, віку або сексуальної орієнтації, а також здійснювати інші агресивні, шкідливі, образливі або небезпечні дії;
     (vi) без письмової згоди Vauboo використовувати, демонструвати, дублювати або відтворювати Платформу Vauboo або її контент, будь-які елементи Платформи Vauboo, найменування Vauboo, товарні знаки Vauboo, логотип або іншу інформацію, яка є власністю Vauboo, а також структуру або дизайн сторінок або форм, присутніх на сторінках Платформи Vauboo;
     (vii) очорняти бренд, логотип Vauboo або іншим чином завдавати їй шкоди, в тому числі несанкціоновано використовувати контент, реєструвати і / або використовувати в доменних іменах, фірмових найменуваннях, товарних знаках чи інших засобах ідентифікації найменування Vauboo або похідні терміни, які схожі до ступеня змішування з доменами, товарними знаками, слоганами, елементами рекламної кампанії або контентом Vauboo, а також імітують їх;
     (viii) використовувати роботи, програми-обхідники, боти і інші автоматизовані засоби або процеси для збору даних або іншої інформації, а також для доступу до них і здійснення інших дій на Платформі Vauboo незалежно від цілей;
     (ix) робити спроби розшифрувати, декомпілювати, аналізувати програмне забезпечення, що використовується для надання Платформи Vauboo, а також всіляко намагатимуться спроби розкриття його технології;
     (x) робити які-небудь дії, які завдають шкоди і негативно впливають, а також можуть завдати шкоди або негативно вплинути на швидкодію або належне функціонування Платформи Vauboo;
     (xi) порушувати чиї-небудь права або іншим чином завдавати кому-небудь шкоду.

7. Термін дії, розірвання та припинення договору, інші заходи

7.1. Соглашение действует бессрочно или до момента расторжения вами или Vauboo в соответствии с настоящими Условиями.

7.2. Ви можете в будь-який час розірвати Угоду, надіславши Vauboo відповідне повідомлення по електронній пошті або шляхом видалення свого Аккаунта, що означає автоматичне розірвання Угоди.

7.3. Vauboo може на свій розсуд розірвати Угоду в будь-який час, за 30 (тридцять) днів направивши Вам відповідне повідомлення по електронній пошті, що не обмежує такі права Vauboo.

7.4. Vauboo может Негайно и без попередня ПОВІДОМЛЕННЯ розірваті Цю угідь і / або забороніті вам доступ до Платформи Vauboo в Наступний випадка: (i) ви допустили суттєве Порушення своих зобов'язань за цімі умів; (Ii) Ви порушили діючі закони, ПІДЗАКОННІ акти або права третіх осіб; (Iii) Vauboo має Підстави вважаті, что подібна дія обгрунтовано необхідністю для захисту інтересів других Користувачів, компаний Vauboo або третіх осіб (например, в разі спробуй Шахрайство з вашого боку).

7.5. Крім того, Vauboo може зробити будь-які із зазначених нижче заходів (i) на виконання вимог закону, рішення або наказу суду, вказівок правоохоронних, адміністративних або державних органів; (Ii) якщо ви порушили ці Умови, чинних законів, підзаконні акти або права третіх осіб; (Iii) якщо ви надали невірні, спотворені, застарілі або неповні відомості при реєстрації Аккаунта Vauboo або пізніше; (Iv) якщо Vauboo отримувала скарги на вашу поведінку або має інформацію про це; (V) якщо Vauboo має підстави вважати, що подібна дія необхідно для особистої безпеки або безпеки майна Vauboo, її користувачів або третіх осіб або для запобігання шахрайства або іншої незаконної діяльності:
- відмовитися публікувати або видалити Контент користувача або відкласти його публікацію;
- скасувати всі бронювання, що знаходяться на розгляді / погодженні;
- обмежити вам доступ до Платформи Vauboo або використання Платформи Vauboo;
- тимчасово, а в разі грубих або неодноразових порушень - на постійній основі, припинити дію Акаунта Vauboo і заборонити доступ до Платформи Vauboo.
Якщо порушення не є суттєвими, то вам буде надіслано повідомлення про заходи, що плануються Vauboo, з пропозицією усунути причину порушення відповідно до вимог Vauboo.

7.6. У разі розірвання Угоди ви не маєте права на відновлення свого Аккаунта Vauboo або Контенту користувача.

8. Відповідальність

8.1. Ви несете повну відповідальність, компенсуєте і забезпечуєте неспричинення Vauboo (включаючи її директорів, офіційних осіб, співробітників, агентів, аффіліатов і субпідрядників) шкоди, пов'язаного з зобов'язаннями, витратами, витратами (включаючи, але не обмежуючись, оплату необхідних послуг адвокатів), втратами, збитками, претензіями будь-якого роду, відсотками, покараннями і юридичними процедурами, фактично сплаченими і понесеними Vauboo (включаючи її директорів, офіційних осіб, співробітників, агентів, аффіліатов і субпідрядників) у зв'язку з:
(I) будь-якими скаргами Власників щодо вашого перебування в Житло, скасування бронювань або невірних бронювань або повернення вартості Житла;
(Ii) будь-якими іншими скаргами Власників, які частково або повністю пов'язані з вашими діями, або які виникають в результаті правопорушень, шахрайства, умисних порушень зобов'язань, недотримання або порушення домовленості з Власником (включаючи пов'язані з директорами, співробітниками, агентами, представниками або Житлом Власника) по відношенню до Власника або його власності або Помешканню;

8.2. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за будь-які непрямі, особливі, каральні, випадкові або непрямі збитки або втрати, включаючи втрату продукції, втрату доходу або прибутку, втрату контракту, заподіяння шкоди доброму імені або репутації, втрату претензії, якщо дані втрати стали (вважаються) результатом порушення Угоди, правопорушенням або іншими причинами (навіть якщо про можливість таких збитків було повідомлено). Всі подібні втрати відповідно до цієї Угоди відхиляються і не приймаються до розгляду.

8.3 Кожна Сторона визнає, що засобів правового захисту може бути недостатньо для захисту іншої Сторони при порушенні цієї Угоди, і без шкоди для будь-яких інших прав і засобів судового захисту, доступних іншій Стороні, кожна Сторона отримує право на судову заборону і особливі дії.

9. Конфіденційність

9.1 Ви не володієте правом привласнювати, передавати або перешкоджати виконанню будь-якого зі своїх прав і / або обов'язків за Угодою без попередньої письмової згоди Vauboo.

9.2 Всі повідомлення і інше спілкування повинно проводитися англійською мовою в письмовій формі і відправлятися по електронній пошті.

9.3 Ця Угода підлягає виключно законодавством Естонії і трактується тільки в Відповідно до нього. Якщо в цій Угоді не передбачено інше, при виникненні суперечок щодо Угоди і цих Умов компетентні суди в Талліні, Естонія, мають виняткову юрисдикцію для їх вирішення.

9.4 Сторони розуміють і погоджуються з тим, що, незважаючи на пункт 9.3, жоден пункт Угоди не перешкоджає Vauboo і не обмежує її право ініціювати подачу позову або початок судового процесу або пошук проміжної правового захисту у вигляді судової заборони або (спеціального) виконання в компетентних судах, де знаходиться Гість, і юрисдикції яких він підпорядковується. З цієї метою Гість відмовляється від права звертатися до інших судів або апелювати до законів, на які у нього може бути право.